Trong quá trình hỗ trợ khách hàng thủ tục chi trả bồi thường, chúng tôi đã bắt gặp rất nhiều các thuật ngữ y khoa. Xin được phép tổng hợp và chia sẻ tại bài viết này để khách hàng cùng tham khảo

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Suy thận mạn
Điều kiện chi trả bệnh hiểm nghèo Suy thận mạn
Là tình trạng suy mãn tính và không thể phục hồi của cả hai thận đòi hỏi phải được điều trị bằng lọc thận vĩnh viễn hoặc ghép thận.

Sản phẩm Bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn của Aviva Việt Nam có 55 bệnh/nhóm bệnh được liệt kê là Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau. Khách hàng mắc một trong những bệnh thuộc danh mục sẽ được chi trả 150% số tiền bảo hiểm cam kết trong hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi này được chi trả tối đa 02 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.
T
Thiếu máu bất sản tủy
Điều kiện chi trả bệnh hiểm nghèo Thiếu máu bất sản tủy
Là tình trạng suy tủy xương mạn tính vĩnh viễn được xác nhận bằng kết quả sinh thiết, gây ra tình trạng thiếu hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đòi hỏi phải được điều trị bằng ít nhất một trong các phương pháp sau đây:
– Truyền các chế phẩm máu;
– Dùng tác nhân kích thích sinh máu;
– Dùng tác nhân ức chế miễn dịch; hoặc
– Cấy ghép tủy xương.
Bệnh phải được chẩn đoán xác định bởi Bác sĩ chuyên khoa Huyết học.

Sản phẩm Bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn của Aviva Việt Nam có 55 bệnh/nhóm bệnh được liệt kê là Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau. Khách hàng mắc một trong những bệnh thuộc danh mục sẽ được chi trả 150% số tiền bảo hiểm cam kết trong hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi này được chi trả tối đa 02 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.
U
V
W
X
Y
Z