Thuật ngữ về Bảo hiểm

Chuyên mục này sẽ cung cấp cho độc giả các thuật ngữ bảo hiểm hay dùng. Các từ ngữ chuyên ngành bảo hiểm.

Thuật ngữ về Bảo hiểm

B
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.
Bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments