[col span__sm=”12″] [ux_banner bg=”636″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)”] [text_box width=”36″ position_x=”15″ position_y=”50″]

CÁ NHÂN

[/text_box] [/ux_banner] [/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″] [/col] [col span=”2″ span__sm=”6″ class=”cot1″] [featured_box img=”499″ img_width=”30″ pos=”left” class=”ca-nhan”]

Cá nhân

[/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”6″] [featured_box img=”508″ img_width=”30″ pos=”left” link=”/san-pham/doanh-nghiep/” class=”ca-nhan”]

Doanh nghiệp

[/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”6″] [featured_box img=”511″ img_width=”30″ pos=”left” link=”/lai-suat-cong-bo/” class=”ca-nhan”]

Lãi suất công bố

[/featured_box] [/col] [col span=”2″ span__sm=”6″] [/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

Bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống

[/col] [col span=”3″ span__sm=”6″]

Tạo dựng tài sản và đầu tư hiệu quả

[/col] [col span=”3″ span__sm=”6″]

Tích lũy tương lai và học vấn cho con

[/col] [col span=”3″ span__sm=”6″]

Chăm sóc sức khỏe

[/col]
[gap]
[col span__sm=”12″]

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

“Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.” – Mahatma Gandhi Tại Aviva, chúng tôi quan tâm và thấu hiểu những mong ước của bạn về một cuộc sống bình an bởi sức khỏe là thứ duy nhất không để đánh đổi. Với những hỗ trợ y tế toàn diện và một khoản cam kết tích luỹ cho tương lai, Aviva Vietnam sẽ giúp bạn và gia đình gạt đi những âu lo, tận hưởng cuộc sống và vươn xa hơn tới đích đến thành công.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”818″ image_size=”original” link=”/phat-bao-an/”]

PHÁT BẢO AN

Giải pháp bảo vệ tối ưu nhất giúp bạn dễ dàng vượt qua những gian nan khi đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo phổ biến

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”821″ image_size=”original” link=”/diem-tua-cuoc-song/”]

ĐIỂM TỰA CUỘC SỐNG

Với những hỗ trợ y tế toàn diện và một khoản cam kết tích luỹ cho tương laisẽ giúp bạn và gia đình gạt đi những âu lo, tận hưởng cuộc sống và vươn xa hơn tới đích đến thành công.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”825″ image_size=”original” link=”/song-chu-dong/”]

SỐNG CHỦ ĐỘNG

Giải pháp bảo vệ tối ưu nhất giúp bạn dễ dàng vượt qua những gian nan khi đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo phổ biến

[/col]