Quyết Toán Thuế Là Gì?

Đăng ngày:

Quyết toán thuế là một quá trình quan trọng và cần thiết đối với các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay. Để thực hiện quyết toán thuế một cách chuyên nghiệp, việc hiểu rõ khái niệm, đặc điểm và cách thức thực hiện là điều hết sức quan trọng. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quyết toán thuế và tầm quan trọng của nó trong hoạt động kinh doanh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết nhé!

Quyết toán thuế là gì?

Trước khi tìm hiểu về khái niệm quyết toán thuế, chúng ta cần hiểu rõ định nghĩa của quyết toán. Đối với các doanh nghiệp, quyết toán là quá trình tổng hợp, thống kê và kiểm tra lại tất cả các số liệu liên quan đến giá trị và khối lượng công việc trong doanh nghiệp một cách hợp lý. Do đó, quyết toán là việc xác định lại các số liệu kế toán trong suốt kỳ kinh doanh hoặc trong một giai đoạn nhất định của doanh nghiệp.

Quyết Toán Thuế Là Gì?

Quyết toán thuế là quá trình xác định số tiền chính xác và cụ thể liên quan đến khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Đây là một công việc bắt buộc mà tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, quyết toán thuế còn là việc xác minh lại số tiền thuế phải nộp cho cả doanh nghiệp và cá nhân.

Đối tượng cần thực hiện quyết toán thuế theo quy định của Pháp luật gồm:

 • Cá nhân: Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương. Đối tượng này bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp và tổ chức: Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương của người lao động đã được chi trả và cũng phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Theo điểm d khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các tổ chức chi trả thu nhập bị hợp nhất, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu hoặc giải thể, phá sản cũng phải thực hiện quyết toán thuế cho cơ quan thuế và cung cấp các chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm xảy ra hợp nhất, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi cơ cấu hoặc giải thể, phá sản.

Ngoài ra, cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chi trả tiền thực hiện quyết toán thuế thay cho mình nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập chính là tiền lương và có hợp đồng từ 3 tháng trở lên.

Cá nhân được chuyển công tác từ tổ chức cũ sang mới của doanh nghiệp và không có thu nhập từ bất kỳ nơi nào khác, sẽ được ủy quyền để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại tổ chức mới.

Xem thêm: Room Tín Dụng Là Gì?

Phân loại quyết toán thuế

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động quyết toán thuế bao gồm việc kê khai tổng số thuế phải nộp cho cơ quan thuế. Điều này bao gồm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế giá trị gia tăng. Cụ thể:

Quyết Toán Thuế Là Gì?

 

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là quá trình kê khai tổng số thuế phải nộp cho cơ quan thuế. Đây là bước quan trọng để cơ quan thuế có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định về việc truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm việc khai quyết toán thuế hàng năm, khai trong trường hợp doanh nghiệp hợp nhất, giải thể, chuyển đổi sở hữu.

Thời hạn để nộp hồ sơ quyết toán thuế mỗi năm là 90 ngày tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với các trường hợp doanh nghiệp hợp nhất, giải thể, chuyển đổi sở hữu, thời hạn này là 45 ngày tính từ ngày thay đổi.

Quyết Toán Thuế Là Gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đối với những cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và thuộc diện phải chịu thuế, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là rất cần thiết. Hoạt động này có thể được thực hiện bởi cá nhân hoặc tổ chức tại địa điểm mà cá nhân đó đang làm việc trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tuy nhiên không muộn hơn ngày 30/03 theo lịch dương.

Quyết toán thuế giá trị gia tăng

Các tổ chức kinh doanh, bao gồm cả các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ, đều phải tuân thủ quy định về việc quyết toán thuế giá trị gia tăng định kỳ cho cơ quan thuế. Thuế này được tính theo năm dương lịch và phải được nộp trước ngày 31/12 của năm quyết toán, không quá 60 ngày.

Nguyên tắc trong hoạt động quyết toán thuế của doanh nghiệp

Quá trình quyết toán thuế cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Đầu tiên, doanh nghiệp phải căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính của kế toán để kê khai quyết toán thuế. Nếu có bất kỳ sai sót nào, sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Thứ hai, người nộp thuế phải đảm bảo việc kê khai quyết toán thuế đầy đủ theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu. Việc kê khai cần phản ánh đúng nghĩa vụ thuế dựa trên sổ sách kế toán của người nộp thuế.
 • Thứ ba, quá trình quyết toán thuế của doanh nghiệp phải tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thuế thu nhập cá nhân và các quy định về kê khai, nộp thuế và quyết toán theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để quyết toán thuế đúng quy định, doanh nghiệp cần có các giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
 • Các chứng từ, hóa đơn mua bán đã nộp thuế.
 • Giấy tờ nộp thu tiền.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN.
 • Sổ cái các tài khoản dựa trên bảng cân đối số phát sinh.
 • Sổ chi tiết các tài khoản liên quan.
 • Biên bản đối chiếu công nợ hàng năm.
 • Bảng trích khấu hao tài sản cố định và bảng phân bố CCD.
 • Sổ chi tiết công nợ phải trả.
 • Sổ chi tiết công nợ phải thu.

Xem thêm: Khấu Hao Tài Sản Cố Định Là Gì?

Nội dung của công việc quyết toán thuế

Nhìn chung, việc quyết toán thuế của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào loại thuế áp dụng. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như đã được trình bày để nộp cho cơ quan thuế. Theo điều 44 của Luật số 38/2019/QH14 về quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ được quy định rõ ràng như sau:

Thuế khai theo tháng, quý

 • Chậm nhất là vào ngày thứ 20 của tháng kế tiếp tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế áp dụng với trường hợp khai – nộp theo tháng
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế với trường hợp khai – nộp theo quý

Thuế khai theo năm

 • Thời hạn cuối cùng để quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng 3 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính với hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp, thời hạn cuối cùng là ngày cuối cùng của tháng 4 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch.
 • Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế cho các loại thuế phải nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế là khoảng ngày thứ 10 tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Nội dung công việc quyết toán thuế bao gồm việc cá nhân quyết toán thuế khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công và doanh nghiệp, tổ chức quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của những cá nhân có thu nhập từ nguồn lương của doanh nghiệp, tổ chức.

Các doanh nghiệp, tổ chức không được thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi không có phát sinh chi trả tiền lương, tiền công hoặc có phát sinh chi trả nhưng không có khấu trừ thuế.

Một số lưu ý khi kê khai và quyết toán thuế

Để đảm bảo quá trình kê khai và quyết toán thuế diễn ra thuận lợi, chính xác và không gặp phải vấn đề gì, các nhân viên kế toán cần tuân thủ một số quy định sau đây:

 • Doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hệ thống sổ sách và chứng từ kế toán. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh cho đến khi quyết toán thuế, hệ thống này phải được in và lưu trữ đầy đủ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần đảm bảo tính chính xác của các số liệu liên quan để tránh việc phát hiện sai sót khi bị kiểm tra.
 • Khi tiến hành quyết toán thuế, nhân viên kế toán cần rà soát và kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tình hình tài chính và phát hiện các thông tin thiếu sót trong chứng từ.
 • Nên sử dụng phần mềm kế toán có tính năng lập tờ khai thuế tự động để giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình quyết toán thuế.

Như vậy, bạn đã hiểu rõ về khái niệm quyết toán thuế và cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện quyết toán thuế. Hy vọng những chia sẻ này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay! Chân thành cảm ơn.

Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ