[section label=”Nộp hồ sơ trực tuyến” bg_size=”original” padding=”0px” class=”nop-ho-so-truc-tuyen”]
[col span__sm=”12″] [ux_image id=”419″ image_size=”original”] [/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả các khách hàng hiện hữu đang tham gia bảo hiểm với Aviva có yêu cầu giải quyết 1 trong 4 Quyền lợi bảo hiểm sau:

[row_inner style=”small”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”426″ img_width=”45″ pos=”center”]

Hỗ trợ chi phí nằm viện/ phẫu thuật

[/featured_box] [gap height=”23px”] [featured_box img=”428″ img_width=”45″ pos=”center”]

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”427″ img_width=”45″ pos=”center”]

Bệnh hiểm nghèo

[/featured_box] [gap height=”23px”] [featured_box img=”429″ img_width=”45″ pos=”center”]

Tử vong

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”422″ image_size=”original”] [/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”chi-phi-nam-vien”]

Hỗ trợ chi phí nằm viện/ phẫu thuận

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. Giấy ra viện
 3. Giấy tờ y tế đối với Quyền lợi Hỗ trợ phẫu thuật : Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Bảng kê chi tiết viện phí, Sổ y bạ
 4. Các chứng từ y tế khác có liên quan (nếu có)
[/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ class=”benh-hiem-ngheo”]

Bệnh hiểm nghèo

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. Giấy tờ y tế: Hồ sơ khám bệnh, Kết quả giải phẫu bệnh hoặc kết quả sinh thiết
 3. Các chứng từ y tế khác có liên quan (nếu có)
[/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ class=”thuong-tat”]

Thương tật toàn bộ vĩnh viên

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. Biên bản về tại nạn của cơ quan có thẩm quyền
 3. Giấy tờ y tế: Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến tai nạn (hồ sơ khám bệnh giấy ra viện, tóm tắt bệnh án …)
 4. Bản gốc hợp đồng bảo hiểm
[/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ class=”tu-vong”]

Trường hợp tử vong

 1. Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu)
 2. Trích lục khai tử
 3. Biên bản về tại nạn của cơ quan thẩm quyền (trường hợp tai nạn)
 4. Giấy tờ y tế : Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến sự kiện tử vong (hồ sơ khám bệnh, giấy ra viện, tóm tắt bệnh án…)
 5. Bản gốc hợp đồng bảo hiểm
[/col]
[gap]
[col span__sm=”12″] [gap] [title style=”center” text=”Giải quyết quyền lợi bảo hiểm chỉ trong 3 bước” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”buoc1″] [featured_box img=”499″ pos=”left”]

01

Nhập thông tin yêu cầu GQQLBH, bao gồm thông tin về bên mua bảo hiểm

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”buoc2″] [featured_box img=”508″ pos=”left”]

02

Chọn QLBH yêu cầu, đính kèm các ảnh chụp các chứng từ liên quan Quý khách đã chuẩn bị

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ class=”buoc3″] [featured_box img=”511″ pos=”left”]

03

Nhập số điện thoại của Bên mua bảo hiểm để xác nhận việc nộp yêu cầu GQQLBH đã hoàn tất

[/featured_box] [/col]
[gap height=”48px”]
[col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”526″ image_size=”original”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [gap height=”21px”]

THỜI GIAN PHÚC ĐÁP CỦA CHÚNG TÔI

Ngay sau khi gửi yêu cầu GQQLBH thành công:

 • Màn hình sẽ hiện thông báo Quý khách đã hoàn tất Nộp hồ sơ GQQLBH
 • Tin nhắn (SMS) xác nhận từ Aviva sẽ được gửi đến số điện thoại Quý khách đã cung cấp.
 • Đối với yêu cầu Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện/phẫu thuật, Aviva sẽ gửi thư phúc đáp trong vòng 5 ngày làm việc
 • Đối với yêu cầu Quyền lợi tử vong/Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo/Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Aviva sẽ gửi thư phúc đáp trong vòng 7 ngày làm việc.
[/col] [col span__sm=”12″ align=”center”] [gap] [/col]
[/section]