Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Đăng ngày:

Trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, việc cung cấp thông tin về người được hưởng bảo hiểm là điều bắt buộc đối với các công ty bảo hiểm. Vậy, người được hưởng bảo hiểm là ai và họ có những quyền lợi gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi này.

Người thụ hưởng là ai? Có quyền lợi gì?

Người thụ hưởng có thể là bất kỳ ai (có quan hệ huyết thống hoặc không có quan hệ) với người được bảo hiểm chính trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Họ sẽ nhận được số tiền đền bù lớn nhất khi người được bảo hiểm chính qua đời.

Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Quyền chỉ định người thụ hưởng thuộc về bên mua bảo hiểm và có thể thay đổi trong trường hợp mong muốn, không giới hạn số lần thay đổi.

Ví dụ, người chồng là bên mua bảo hiểm để bảo vệ cho vợ mình và chỉ định người con trai làm người thụ hưởng chính. Do đó, khi người mẹ qua đời, người con trai sẽ nhận được khoản tiền đền bù quyền lợi tử vong.

Tương tự như người thừa kế tài sản, người thụ hưởng chỉ nhận được quyền lợi khi người chủ tài sản (trong trường hợp này là người được bảo hiểm) qua đời. Trong những hợp đồng bảo hiểm lớn, số tiền đền bù có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, do đó nó được coi như một tài sản để lại cho người thừa kế.

Hợp đồng bảo hiểm cũng cho phép chỉ định nhiều người thụ hưởng với tỉ lệ tổng không quá 100%. Người thụ hưởng không nhất thiết phải là người thân của người được bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Trong trường hợp người thụ hưởng chưa đủ 18 tuổi, người bảo hộ hợp pháp sẽ nhận số tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể thay đổi hoặc loại trừ người thụ hưởng nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng.

Nếu người thụ hưởng phạm tội hình sự, số tiền đền bù sẽ chỉ được chia cho những người thụ hưởng còn lại trong hợp đồng. Để chứng minh người được bảo hiểm đã qua đời và lấy quyền lợi, người thụ hưởng cần có giấy chứng tử.

Tóm lại, người thụ hưởng là người được xem như người thừa kế hợp pháp số tiền đền bù quyền lợi tử vong trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bên mua bảo hiểm có quyền thay đổi người thụ hưởng trong suốt thời hạn hợp đồng.

Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ