Lãi suất chiết khấu là gì?

Đăng ngày:

Lãi suất chiết khấu (Discount Rate) là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Nó được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai. Phương pháp này có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm định giá tài sản, định giá cổ phiếu, định giá doanh nghiệp và trong quá trình lập kế hoạch đầu tư. Việc tính toán này rất quan trọng để xác định giá trị thực sự của một khoản đầu tư và đảm bảo tính chính xác trong các quyết định tài chính. Do đó, việc hiểu và áp dụng đúng lãi suất chiết khấu là điều cần thiết cho các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính.

1. Lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của một số tiền trong tương lai. Để hiểu rõ hơn, có thể tưởng tượng rằng bạn sẽ nhận được một khoản tiền trong tương lai, nhưng bạn muốn biết giá trị của khoản tiền đó ở thời điểm hiện tại.

Trong trường hợp này, lãi suất chiết khấu sẽ được sử dụng để tính toán giá trị hiện tại của khoản tiền đó. Nó được sử dụng như một công cụ để đo lường rủi ro và tính toán giá trị thực của các khoản đầu tư hoặc các dự án.

Lãi suất chiết khấu được tính dựa trên mức độ rủi ro, thị trường và các yếu tố kinh tế khác. Thông thường, nó được tính toán thông qua việc sử dụng các công thức và phương pháp định giá khác nhau, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và tình huống cụ thể.

Lãi suất chiết khấu được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực như định giá tài sản, quản lý rủi ro, đầu tư và kế hoạch tài chính. Nó cũng được áp dụng trong các phân tích đầu tư và định giá chứng khoán để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả.

>>Xem thêm: Hóa Đơn VAT Là Gì?

2. Công thức tính lãi suất chiết khấu

Để đưa ra tính toán về lãi suất chiết khấu, có hai phương pháp chính được sử dụng là chi phí huy động vốn và trung bình trọng số chi phí vốn.

2.1. Chi phí huy động vốn

Để tính toán lãi suất chiết khấu theo phương pháp chi phí huy động vốn, có thể áp dụng công thức sau:

Lãi suất chiết khấu = Tổng lợi nhuận thu được / Tổng số tiền đã đầu tư để huy động vốn

Trong đó:

 • Tổng lợi nhuận thu được là tổng giá trị các dòng tiền thu được từ đầu tư, bao gồm cả doanh thu và lợi nhuận.
 • Tổng số tiền đã đầu tư để huy động vốn là tổng số tiền đã chi tiêu để đầu tư vào dự án, bao gồm cả tiền mua tài sản và chi phí khác để huy động vốn.
 • Khi tính toán lãi suất chiết khấu, cần chú ý đến đơn vị thời gian và điều chỉnh nó cho phù hợp với đơn vị thời gian của dự án đầu tư, ví dụ như ngày, tháng hoặc năm.

Ví dụ, khi tính toán lãi suất chiết khấu theo phương pháp chi phí huy động vốn, ta có thể sử dụng thông tin như sau:

Giả sử bạn đang đầu tư vào một dự án mới để mở rộng kinh doanh. Tổng số tiền đã chi cho dự án là khoảng 500 triệu đồng, trong đó bao gồm cả tiền mua tài sản và các chi phí khác để huy động vốn. Trong vòng 2 năm, dự án sẽ mang lại tổng lợi nhuận thu được là 800 triệu đồng. Để tính toán lãi suất chiết khấu theo phương pháp chi phí huy động vốn, ta có thể áp dụng công thức sau:

 • Lãi suất chiết khấu = Tổng lợi nhuận thu được / Tổng số tiền đã đầu tư để huy động vốn = 800 triệu đồng / 500 triệu đồng = 1,6

Từ đó, ta có thể suy ra rằng lãi suất chiết khấu của dự án là 1,6. Thông tin này có thể giúp bạn so sánh với lãi suất chiết khấu của các dự án khác và quyết định xem liệu dự án đó có mang lại lợi nhuận cao hơn hay không để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Công thức tính lãi suất chiết khấu.

2.2. Trung bình trọng số chi phí vốn

Công thức tính lãi suất chiết khấu theo phương pháp Trung bình trọng số chi phí vốn được xác định như sau:

Lãi suất chiết khấu = (CPCV1 x LSCV1 + CPCV2 x LSCV2 + … + CPCVn x LSCVn) / (LSCV1 + LSCV2 + … + LSCVn)

Trong đó:

 • CPCV: Chi phí huy động vốn của từng nguồn vốn (tức là lãi suất hoặc mức phí được trả cho nguồn vốn đó)
 • LSCV: Lượng vốn được huy động từ từng nguồn vốn.
 • Công thức này tính trung bình trọng số của các chi phí huy động vốn tương ứng với từng nguồn vốn, nhằm đưa ra mức lãi suất chiết khấu tổng thể cho dự án đầu tư.

Ví dụ về tính lãi suất chiết khấu theo phương pháp trung bình trọng số chi phí vốn như sau:

Giả sử một công ty muốn đầu tư vào một dự án mới và cần tính toán lãi suất chiết khấu để đánh giá tính khả thi của dự án. Để tính toán lãi suất chiết khấu theo phương pháp trung bình trọng số chi phí vốn, công ty cần xác định trọng số chi phí vốn của mỗi nguồn vốn đầu tư.

Ví dụ, dự án được tài trợ bằng cách huy động 50% vốn từ khoản vay ngân hàng với lãi suất 10% mỗi năm và 50% còn lại từ nguồn vốn tự có với mức chi phí vốn là 8% mỗi năm. Khi đó, trọng số chi phí vốn của nguồn vốn vay ngân hàng là 0,5 và trọng số chi phí vốn của nguồn vốn tự có là 0,5.

Sau đó, công ty có thể tính lãi suất chiết khấu bằng cách lấy trung bình trọng số của chi phí vốn của từng nguồn vốn, như sau:

 • Lãi suất chiết khấu = (trọng số chi phí vốn nguồn vốn vay x lãi suất nguồn vốn vay) + (trọng số chi phí vốn nguồn vốn tự có x lãi suất nguồn vốn tự có)
 • Lãi suất chiết khấu = (0,5 x 10%) + (0,5 x 8%) = 9%

Do đó, lãi suất chiết khấu của dự án mới là 9%. Nếu tỷ lệ lợi nhuận của dự án cao hơn lãi suất chiết khấu, công ty có thể quyết định đầu tư vào dự án này. Ngược lại, nếu tỷ lệ lợi nhuận của dự án thấp hơn lãi suất chiết khấu, công ty sẽ phải suy nghĩ lại về tính khả thi của dự án.

3. Tác động của lãi suất chiết khấu đối với ngân hàng

3.1. Đối với Ngân hàng thương mại

Lãi suất chiết khấu là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại. Điều này bởi vì lãi suất chiết khấu có ảnh hưởng đến chi phí thu hút vốn và tỷ lệ lợi nhuận của ngân hàng. Khi lãi suất chiết khấu tăng, chi phí thu hút vốn cũng sẽ tăng, gây ảnh hưởng đến mức lợi nhuận của ngân hàng. Do đó, các ngân hàng thương mại thường theo dõi biến động của lãi suất chiết khấu để điều chỉnh lãi suất cho các sản phẩm tín dụng của mình.

Tác động của lãi suất chiết khấu còn được thể hiện qua việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình kinh tế chung. Khi lãi suất chiết khấu tăng, doanh nghiệp sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản vay, dẫn đến chi phí sản xuất tăng và giá thành sản phẩm cũng tăng lên. Điều này có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chung. Ngược lại, khi lãi suất chiết khấu giảm, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí vốn và giá thành sản phẩm cũng sẽ giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.

Vì vậy, việc quản lý lãi suất chiết khấu là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả của ngân hàng thương mại và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chung. Các biện pháp điều chỉnh lãi suất chiết khấu cần được thực hiện một cách cân nhắc và có tính toàn diện, nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống tài chính và kinh tế đất nước.

3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất chiết khấu là một công cụ quan trọng trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Điều này được thực hiện nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả. Khi lãi suất chiết khấu tăng, chi phí huy động vốn của các tổ chức tín dụng sẽ tăng lên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cho vay của các tổ chức này và có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước thường sử dụng lãi suất chiết khấu để điều chỉnh tỷ lệ cắt giảm ngoại tệ và tăng cao giá trị của đồng tiền trong nước. Việc này giúp duy trì sự ổn định của thị trường tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

>>Xem thêm: Quyết Toán Thuế Là Gì?

4. Các yếu tố ảnh hưởng tới lãi suất chiết khấu

4.1. Lạm phát

Lạm phát là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lãi suất chiết khấu. Khi tỷ lệ lạm phát tăng, giá trị của tiền tệ sẽ giảm và dẫn đến việc tăng lãi suất chiết khấu. Điều này xảy ra vì khi lạm phát tăng, người dân sẽ có xu hướng đầu tư vào các khoản đầu tư có lợi nhuận cao để bảo vệ giá trị của tiền tệ. Do đó, nhu cầu đầu tư tăng và lãi suất chiết khấu cũng tăng theo.

4.2. Lượng cung và cầu trên thị trường

Tác động của cung và cầu trên thị trường: Cung và cầu trên thị trường là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lãi suất chiết khấu. Nếu cung vốn tăng, lãi suất chiết khấu sẽ giảm do sự cạnh tranh trong việc huy động vốn giữa các ngân hàng. Ngược lại, nếu cung vốn giảm, lãi suất chiết khấu sẽ tăng do sự khan hiếm vốn và ngân hàng phải trả lãi suất cao hơn để thu hút vốn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất chiết khấu.

4.3. Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ của chính phủ có ảnh hưởng lớn đến mức độ lãi suất chiết khấu. Nếu chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ lỏng, lãi suất chiết khấu sẽ giảm do ngân hàng có thể dễ dàng thu hút vốn với lãi suất thấp. Tuy nhiên, nếu chính phủ áp dụng chính sách tiền tệ nghiêm ngặt, lãi suất chiết khấu sẽ tăng cao do nguồn vốn khan hiếm.

4.4. Rủi ro kỳ hạn tín dụng

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất chiết khấu là rủi ro kỳ hạn tín dụng. Nếu rủi ro này gia tăng, ngân hàng sẽ tăng lãi suất chiết khấu nhằm bảo vệ vốn và đối phó với nguy cơ mất vốn. Ngược lại, nếu rủi ro giảm, ngân hàng có thể giảm lãi suất chiết khấu để thu hút khách hàng và thu hút vốn. Điều này nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của hoạt động tín dụng của ngân hàng.

5. Gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) đã cho ra mắt dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB. Đây là một trong những sản phẩm tiết kiệm có lãi suất cao và linh hoạt nhất trên thị trường hiện nay.

5.1. Lợi ích của dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB

Dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như:

 • Lãi suất hấp dẫn: Khách hàng có thể nhận được lãi suất cao hơn so với các sản phẩm tiết kiệm thông thường.
 • Linh hoạt: Khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền bất kỳ lúc nào thông qua ứng dụng MyVIB mà không cần phải đến ngân hàng.
 • Tiện lợi: Khách hàng có thể quản lý tài khoản tiết kiệm của mình mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh.
 • An toàn: Tất cả các giao dịch được thực hiện qua ứng dụng MyVIB đều được bảo mật và an toàn.
 • Không mất phí: Khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng dịch vụ này.

5.2. Cách thức đăng ký và sử dụng dịch vụ

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB, khách hàng chỉ cần làm theo các bước sau:

 1. Tải ứng dụng MyVIB trên App Store hoặc Google Play.
 2. Đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản VIB của bạn.
 3. Chọn mục “Tiết kiệm” và chọn “Gửi tiền lãi suất ưu đãi”.
 4. Nhập số tiền muốn gửi và chọn kỳ hạn gửi.
 5. Xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch.

Sau khi hoàn tất các bước trên, khách hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận gửi tiền thành công và có thể quản lý tài khoản tiết kiệm của mình trên ứng dụng MyVIB.

6. FAQs

6.1. Lãi suất chiết khấu là gì?

Lãi suất chiết khấu là một loại lãi suất được áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng. Đây là một công cụ quan trọng trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát và ổn định giá cả.

6.2. Lãi suất chiết khấu có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Khi lãi suất chiết khấu tăng, chi phí vốn của doanh nghiệp sẽ tăng lên, dẫn đến giá thành sản phẩm cũng tăng cao. Điều này có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

6.3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) có cung cấp dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB không?

Có, VIB hiện đang cung cấp dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB cho khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể truy cập vào trang web của VIB hoặc liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

6.4. Làm thế nào để đăng ký và sử dụng dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB?

Để đăng ký và sử dụng dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB, khách hàng chỉ cần tải ứng dụng MyVIB trên App Store hoặc Google Play, đăng nhập bằng tài khoản VIB và làm theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng.

6.5. Có mất phí khi sử dụng dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB không?

Không, khách hàng không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi sử dụng dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB.

Kết luận

Như vậy, lãi suất chiết khấu là một công cụ quan trọng trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng thương mại, doanh nghiệp và tình hình kinh tế chung. Việc quản lý lãi suất chiết khấu cần được thực hiện một cách cân nhắc và có tính toàn diện để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của hệ thống tài chính và kinh tế đất nước.

Với sự phát triển của công nghệ, việc gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB là một giải pháp tiết kiệm và linh hoạt cho khách hàng. Điều này giúp khách hàng có thể quản lý tài khoản tiết kiệm của mình mọi lúc, mọi nơi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu gửi tiền với lãi suất cao và tiện lợi, hãy tham gia dịch vụ gửi tiền lãi suất ưu đãi qua ứng dụng MyVIB của VIB ngay hôm nay!

Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ