Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu khi nào?

Đăng ngày:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một thỏa thuận quan trọng giữa người mua bảo hiểm (bên mua) và công ty bảo hiểm (bên bán), giúp bảo vệ tài chính cho người mua trong trường hợp xảy ra sự cố. Tuy nhiên, có những trường hợp khiến hợp đồng này trở nên vô hiệu. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về những trường hợp khiến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không còn hiệu lực và cách giải quyết trong tình huống này.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu khi nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, trong đó bên mua sẽ đóng phí bảo hiểm để bên bán đảm bảo sẽ trả một khoản tiền bồi thường cho người thụ hưởng bảo hiểm khi bên mua chết hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Các điều khoản chính của hợp đồng bao gồm số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm và các quyền và nghĩa vụ của bên mua và bên bán. Hợp đồng này có nhiều ưu điểm như bảo vệ tài chính cho người mua và người thân, tích lũy tài sản và hỗ trợ kế hoạch tài chính trong tương lai. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế như phí bảo hiểm cao và các điều khoản phức tạp.

Trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, người mua cần tìm hiểu kỹ về sản phẩm, công ty bảo hiểm và các điều khoản để lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp. Nếu vi phạm các điều khoản, người mua có thể không nhận được toàn bộ số tiền bảo hiểm. Điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị vô hiệu.

Để giải quyết tình huống này, người mua cần liên hệ với công ty bảo hiểm để tìm hiểu nguyên nhân và cách xử lý. Trong một số trường hợp, việc giải quyết có thể được thực hiện thông qua việc thay đổi điều khoản hợp đồng hoặc đền bù cho người mua. Tuy nhiên, để tránh tình trạng này xảy ra, người mua cần chú ý và tuân thủ đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu khi nào?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu khi nào?

Tiếp theo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những trường hợp khiến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu:

Bên mua bảo hiểm không có quyền ký kết hợp đồng bảo hiểm

 

 • Các cá nhân chưa đủ tuổi thành niên (dưới 18 tuổi)
 • Các cá nhân bị mất khả năng hành vi dân sự
 • Các cá nhân bị hạn chế khả năng hành vi dân sự
 • Các cá nhân gặp khó khăn trong nhận thức và quản lý hành vi

Đối với trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm sẽ được coi là không có hiệu lực từ đầu và các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận.

Bên mua bảo hiểm đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gian dối về tình trạng sức khỏe của mình khi ký kết hợp đồng bảo hiểm

Trong hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu người mua bảo hiểm cung cấp thông tin không chính xác hoặc gian dối về tình trạng sức khỏe của mình, thì hợp đồng bảo hiểm có thể bị coi là không có giá trị.

Việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc gian dối về tình trạng sức khỏe có thể được hiểu là người mua bảo hiểm đã cố ý lừa dối công ty bảo hiểm. Điều này có thể gây thiệt hại cho công ty bảo hiểm, vì họ có thể phải chi trả các khoản bồi thường bảo hiểm mà không cần thiết nếu biết rõ tình trạng sức khỏe của người mua bảo hiểm.

Một số ví dụ về việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc gian dối về tình trạng sức khỏe bao gồm:

 • Không khai báo các bệnh lý đang mắc phải
 • Khai báo là đang khỏe mạnh trong khi biết rằng đang mắc bệnh
 • Khai báo không có tiền sử gia đình mắc bệnh trong khi biết rằng bố mẹ hoặc anh chị em đang mắc bệnh
 • Khai báo không sử dụng thuốc trong khi thực tế đang sử dụng thuốc

Nếu bị phát hiện cung cấp thông tin không chính xác hoặc gian dối về tình trạng sức khỏe, hợp đồng bảo hiểm có thể bị coi là không có giá trị. Điều này có nghĩa là người mua bảo hiểm sẽ không được nhận bất kỳ khoản bồi thường bảo hiểm nào, ngay cả khi gặp sự kiện bảo hiểm.

Ngoài ra, người mua bảo hiểm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

Vì vậy, khi mua bảo hiểm, người mua cần cung cấp thông tin chính xác về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng sức khỏe, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi mua bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp người mua bảo hiểm vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, như không thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể bị hủy bỏ. Điều này đòi hỏi các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã được nhận theo hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm có nội dung trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể không có hiệu lực nếu chứa đựng các điều khoản vi phạm luật pháp hoặc đạo đức xã hội. Trong tình huống này, các bên sẽ phải trả lại cho nhau những gì đã được nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết dưới sự cưỡng ép hoặc đe dọa

Nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết dưới áp lực hoặc đe dọa, nó sẽ không có giá trị pháp lý và bị xem là không hợp lệ. Trong tình huống này, các bên sẽ phải trả lại cho nhau những gì đã nhận và người gây ra áp lực hoặc đe dọa sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết bằng hình thức miệng

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ có hiệu lực pháp lý khi được ký kết bằng văn bản và tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm được ký kết bằng cách nói chuyện, nó sẽ không có giá trị pháp lý và sẽ bị xem là không có hiệu lực.

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết bởi người không có thẩm quyền

Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm được ký kết bởi một người không có thẩm quyền, nó sẽ không có giá trị pháp lý và sẽ bị xem là vô hiệu. Trong tình huống này, các bên sẽ phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận được.

Hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn hiệu lực

Hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn hiệu lực là hợp đồng bảo hiểm đã kết thúc và không còn có giá trị bảo hiểm. Trong thời gian này, công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ rủi ro nào xảy ra với người được bảo hiểm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hợp đồng bảo hiểm hết hạn hiệu lực, bao gồm:

 • Thời hạn bảo hiểm kết thúc: Hợp đồng bảo hiểm thường có một thời hạn bảo hiểm nhất định, ví dụ như 1 năm, 2 năm, 5 năm,… Khi đến hạn, hợp đồng bảo hiểm sẽ hết hiệu lực.
 • Người được bảo hiểm qua đời: Nếu người được bảo hiểm qua đời, hợp đồng bảo hiểm sẽ không còn có giá trị.
 • Người mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng một chiều: Người mua bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm một chiều trong một số trường hợp cụ thể, ví dụ như khi công ty bảo hiểm vi phạm hợp đồng, hoặc khi người được bảo hiểm không còn có nhu cầu bảo hiểm nữa,…
 • Công ty bảo hiểm chấm dứt hợp đồng một chiều: Công ty bảo hiểm cũng có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm một chiều trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như khi người mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm, hoặc khi người được bảo hiểm mắc phải bệnh lý nghiêm trọng,…

Khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn hiệu lực, người mua bảo hiểm sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào. Vì vậy, người mua bảo hiểm cần chú ý đến thời hạn bảo hiểm của hợp đồng và đóng đủ phí bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm của mình.

Một số lời khuyên để tránh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một thoả thuận giữa bên mua và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó bên mua sẽ trả cho bên bán một khoản phí để được bảo hiểm cho các rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ không có giá trị nếu không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý, dẫn đến việc bên mua sẽ không nhận được bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào khi có rủi ro xảy ra.

Để tránh tình trạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vô hiệu, bên mua cần chú ý những điều sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thông tin cần thiết: Trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bên mua cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ có thể khiến hợp đồng bảo hiểm trở nên vô hiệu.
 • Đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm: Trước khi ký kết hợp đồng, bên mua cần đọc kỹ và hiểu rõ các quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng.
 • Tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp bảo hiểm: Bên mua nên tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp bảo hiểm trước khi tham gia bảo hiểm. Một doanh nghiệp bảo hiểm uy tín sẽ đảm bảo quyền lợi cho bên mua trong trường hợp có rủi ro xảy ra.
 • Đóng phí bảo hiểm đúng hạn và theo quy định: Bên mua cần đóng đầy đủ và đúng hạn các khoản phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng.
 • Thông báo về bất kỳ thay đổi sức khỏe nào: Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tình trạng sức khỏe trong quá trình tham gia bảo hiểm, bên mua cần thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.
 • Lưu giữ chứng từ và biên lai: Bên mua cần giữ các chứng từ, biên lai và hóa đơn liên quan đến việc đóng phí bảo hiểm để dễ dàng xác minh khi cần thiết.

Dưới đây là một số lưu ý khi đọc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

 • Tìm hiểu các điều khoản chính: Các điều khoản chính trong hợp đồng bao gồm:
 • Đối tượng bảo hiểm: Những người được bảo hiểm trong hợp đồng.
 • Rủi ro được bảo hiểm: Các rủi ro mà bên mua được bảo hiểm.
 • Phí bảo hiểm: Khoản tiền bên mua phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm: Khoản tiền bên mua sẽ nhận được khi có rủi ro xảy ra.

Xin chào,

Để tránh tình trạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị vô hiệu, rất quan trọng để hiểu rõ các điều kiện bảo hiểm. Điều kiện bảo hiểm là những yêu cầu mà bên mua phải đáp ứng để được bảo hiểm. Nếu không tuân thủ các điều kiện này, hợp đồng bảo hiểm có thể bị vô hiệu.

Ngoài ra, bên mua cần tìm hiểu kỹ về các loại phí bảo hiểm mà mình sẽ phải đóng, bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm bổ sung và phí bảo hiểm khác.

Thời hạn hợp đồng cũng là một yếu tố quan trọng cần được nắm rõ. Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian mà hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc, bên mua có thể gia hạn hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng.

Để đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, bên mua cần tuân thủ các lời khuyên trên. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị vô hiệu, hai bên cần thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn trả lại nhau những gì đã nhận. Nếu có tranh chấp, cần có sự can thiệp của cơ quan tư pháp để giải quyết.

Nếu bạn muốn được tư vấn kỹ hơn về cách tránh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị vô hiệu, hãy đăng ký thông tin tại địa chỉ tại đây ngay bây giờ!

Trân trọng,

 
Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ