ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HỒ SƠ/HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Các thông tin Quý khách có thể yêu cầu điều chỉnh bao gồm:

1. Điều chỉnh thông tin hồ sơ/hợp đồng bảo hiểm

 • Thông tin bên mua bảo hiểm: Tên, tuổi, giới tính, giấy tờ tuỳ thân, chữ ký, địa chỉ liên hệ
 • Thay đổi thông tin hoặc bổ sung Người thụ hưởng;
 • Thay đổi định kỳ nộp phí/ Phương thức nộp phí;
 • Huỷ hồ sơ/ Huỷ Hợp đồng bảo hiểm;
 • Thay đổi điều kiện bảo hiểm: Tuỳ thuộc vào tính năng Sản phẩm bảo hiểm, có thể cho phép thay đổi/bổ sung một số điều kiện bảo hiểm như tăng/giảm Số tiền bảo hiểm, bổ sung sản phẩm bổ trợ …
 • Thay đổi liên quan đến giá trị hợp đồng: Nhận tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng…

Thủ tục:

 • Tùy theo loại điều chỉnh, Aviva sẽ yêu cầu Đơn và chứng từ tương ứng. Quý khách vui lòng liên hệ với Nhân viên tư vấn của Quý khách để được hướng dẫn cụ thể.
 • Một số điều chỉnh cần nộp thêm phí (điều chỉnh năm sinh khiến tăng tuổi, điều chỉnh sang định kỳ đóng phí dài hơn …)
 • Sau khi nhận được yêu cầu điều chỉnh, Aviva sẽ kiểm tra, thẩm định và xử lý theo quy định của công ty. Kết quả xử lý (chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu điều chỉnh) sẽ được thông báo đến Quý khách bằng văn bản.
 • Đối với những điều chỉnh có hoàn phí thừa, Aviva sẽ hoàn lại phí cho Quý khách.

2. Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Sau khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực, Quý khách có quyền yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng tính từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực.

Thủ tục

Quý khách cần điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm và Tờ khai sức khỏe. Xin lưu ý rằng Quý khách có thể nộp phí khôi phục nếu có.

Sau khi nhận được yêu cầu khôi phục Hợp đồng bảo hiểm, Aviva sẽ kiểm tra, thẩm định và xử lý theo quy định của công ty. Kết quả xử lý sẽ được thông báo đến Quý khách bằng văn bản:

 • Chấp nhận khôi phục;
 • Yêu cầu kiểm tra sức khỏe;
 • Yêu cầu nộp phí bảo hiểm phụ trội;
 • Tạm hoãn khôi phục;
 • Từ chối khôi phục.

Quý khách cần điền đầy đủ thông tin vào Đơn yêu cầu khôi phục hợp đồng bảo hiểm và Tờ khai sức khỏe (nếu hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng)

Thời điểm cho phép thực hiện đối với từng loại điều chỉnh cụ thể.

 • Các yêu cầu điều chỉnh bổ sung đối với Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm cần được nộp trong thời gian tự do cân nhắc (21 ngày kể từ ngày xác nhận đã nhận Bộ hợp đồng bảo hiểm).
 • Yêu cầu sửa đổi chính sách phải được gửi trước 30 ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm và không quá thời gian gia hạn.