CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 2018

Với phương châm hoạt động trên giá trị cốt lõi hàng đầu “Quan tâm nhiều hơn đến khách hàng”, cùng với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Aviva chính thức triển khai Chương trình chăm sóc khách hàng 2018 kể từ ngày 16/05/2018, với nội dung cụ thể như sau:.

Phân hạng khách hàng Tổng số phí bảo hiểm quy năm (APE) (*)
Bạc Dưới 50 triệu
Vàng Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu
Bạch kim Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu
Kim cương Từ 200 triệu trở lên