Theo số liệu từ Thổng Cục thống kê, năm 2020, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển ổn định và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý 4/2020 ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 20%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%; ước tính cả năm 2020 doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm tăng 17% so với năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.

Tính đến hết tháng 11/2020, thị trường có 69 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 18 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tổng tài sản doanh nghiệp đạt 542.8 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019; các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 449.4 nghìn tỷ đồng, tăng 22%.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments