CHỌN AN VUI

Lý do chọn gói bảo hiểm này

 • Phí rẻ, bảo vệ cao, dài hạn lên tới 76 tuổi
 • Quyền tạm dừng đóng phí từ năm thứ 4. Vẫn được bảo vệ trong 2 QUỸ
 • Rút tiền linh hoạt từ GTTK tối đa 80%
 • Kết thúc HĐ chủ động theo Nhu cầu
 • Thưởng duy trì HĐ từ năm Thứ 5 ( cho việc đóng phí đều đặn) cao nhất thị trường. Khoản thưởng có thể rút hoặc để lại tích lũy
 • 08 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung mới ra mắt cùng sản phẩm bảo hiểm chính
 • 3000 ngày hỗ trợ chi phí nằm viện
 • 20% Giá trị tài khoản hợp đồng được chi trả ngay khi có yêu cầu giải quyết QLBH Tử vong
 • 300% số tiền bảo hiểm (Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau)

THÔNG TIN CHUNG

 • Tuổi tham gia: 1tháng-70 tuổi
 • Tuổi đáo hạn: hết tuổi 98
 • Thời hạn hợp đồng: 99 tuổi trừ đi tuổi tham gia
 • Định kỳ đóng phí: tháng, quý, nửa năm, năm
 • Điểu khoản sản phẩm: Vui lòng tham khảo tại đây
 • Bảng kế hoạch tài chính: Vui lòng tham khảo tại đây

Bảo vệ toàn diện

Chi trả đến 300% STBH khi gặp rủi ro do tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau nếu khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung

Đầu tư đảm bảo

Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng khoản tích lũy của Hợp đồng

Giải pháp linh hoạt

Linh hoạt thời gian đóng phí và kế hoạch bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng

Quyền lợi khi tham gia:

 QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN

Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng được trả vào ngày liền sau Ngày đáo hạn Hợp đồng.

 QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG

Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

Quyền lợi cơ bản: Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả giá trị LỚN HƠN giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

Quyền lợi nâng cao: (Từ năm 66 tuổi, QL nâng cao sẽ chuyển thành QL cơ bản): Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả TỔNG của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài hoản đóng thêm

 QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

Bằng quyền lợi bảo hiểm tử vong.

 QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG HẤP DẪN

Từ ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5, khách hàng được nhận Quyền lợi Duy trì Hợp đồng (% trên phí BH cơ bản trung bình của Sản phẩm bảo hiểm chính)

 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5 đến 9: 10%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 10 đến 14: 15%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 15 đến 19: 20%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 20 đến 24: 40%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 25 trở đi: 75%

 QUYỀN LỢI ĐẢM BẢO DUY TRÌ HỢP ĐỒNG TRONG 3 NĂM ĐẦU TIÊN

Thông tin trên đây chỉ mang tính giới thiệu. Quý khách vui lòng tham khảo Điều khoản hợp đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết

CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ:

Lựa chọn tham gia các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung (SPBHBS) đa dạng để có một giải pháp bảo vệ toàn diện.Cá nhân trong độ tuổi 01 tháng – 70 tuổi được tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ sung và được bảo vệ đến hết 74 tuổi.

 • Bảo hiểm tử vong và TTTBVV
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện
 • Miễn trừ chi phí do Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
 • Miễn trừ chi phí do Tử vong hoặc TTTBVV
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

THAM KHẢO MẪU MINH HỌA QUYỀN LỢI

Bạn có thể tham khảo minh họa mẫu một số khách hàng đã tham gia sản phẩm CHỌN AN VUI

Minh họa 1

Khách hàng độ tuổi 25-30 tuổi

Minh họa 2

Khách hàng độ tuổi 35-40 tuổi

Minh họa 3

Khách hàng độ tuổi 40-50 tuổi

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIẢI PHÁP

  1. Thông tin của bạn

  Họ tên đầy đủ:
  Khu vực sinh sống:
  Giới tính:

  Số điện thoại:
  Email:
  Năm sinh:

  2. Nhu cầu của bạn


  Tạo dựng tài sản và đầu tư hiệu quảTích lũy cho tương lai học vấn của conBảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sốngChăm sóc sức khỏe