Cách tính bảo hiểm xã hội Hướng dẫn chi tiết

Đăng ngày:
Cách tính bảo hiểm xã hội Hướng dẫn chi tiết

Bảo hiểm xã hội là một hình thức an sinh xã hội được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Nó đóng vai trò phổ biến trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và giúp cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội được phát triển.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. Từ đó, giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến bảo hiểm xã hội, cụ thể hơn là cách tính toán số tiền đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng tham gia khác nhau.

Giới thiệu về bảo hiểm xã hội

Cách tính bảo hiểm xã hội Hướng dẫn chi tiết

Bảo hiểm xã hội là một hình thức an sinh xã hội, được tổ chức và quản lý bởi các cơ quan nhà nước. Chương trình bảo hiểm xã hội có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, giúp bảo đảm cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội được phát triển.

Cụ thể, bảo hiểm xã hội được đóng từ lương của người lao động, được trích ra một phần để đóng vào quỹ bảo hiểm. Quỹ này sau đó được sử dụng để trả tiền bảo hiểm cho người tham gia trong những trường hợp khác nhau như ốm đau, tai nạn lao động, sinh con, hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp khác.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Cách tính bảo hiểm xã hội Hướng dẫn chi tiết

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được chia thành hai loại: người lao động và doanh nghiệp. Bất kỳ ai làm việc và có thu nhập tại Việt Nam đều phải đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động

Theo quy định của pháp luật, người lao động là những người có thu nhập từ công việc, bao gồm:

 • Nhân viên văn phòng
 • Công nhân viên trong các nhà máy, xí nghiệp
 • Thợ may, thợ làm tóc, thợ sửa xe
 • Các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Người tự kinh doanh

Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ lương thực tế của mình, với mức đóng bảo hiểm tối thiểu là 8% của lương cơ sở tính bảo hiểm.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp cũng phải tham gia bảo hiểm xã hội và đóng tiền cho người lao động của mình. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội với tỷ lệ là 17,5% trên tổng số lương của nhân viên.

Cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội

Để tính toán sốtiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, cần xác định lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm.

Lương cơ sở

Lương cơ sở được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng quy định bởi pháp luật. Từ đó, các tỉnh thành sẽ có mức lương cơ sở khác nhau. Hiện nay, mức lương cơ sở tại Việt Nam là 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng từ tháng 7/2021).

Mức đóng bảo hiểm

Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương thực tế của người lao động. Theo quy định của pháp luật, mức đóng bảo hiểm tối thiểu là 8% của lương cơ sở tính bảo hiểm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể quyết định đóng mức bảo hiểm cao hơn để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Ví dụ: Nếu mức lương thực tế của người lao động là 10.000.000 đồng/tháng, thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội sẽ là:

 • Bảo hiểm xã hội = 10.000.000 đồng * 8% = 800.000 đồng/tháng

Tính bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc

Người lao động khi nghỉ việc sẽ được thanh toán số tiền bảo hiểm xã hội đã đóng trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

Thời gian tính bảo hiểm

Thời gian tính bảo hiểm được tính từ ngày bắt đầu làm việc đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động, không quá 24 tháng.

Tính số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng quy định bởi pháp luật, áp dụng cho mỗi tháng đã đóng bảo hiểm. Cụ thể:

 • Nếu thời gian đóng bảo hiểm dưới 12 tháng, số tiền được tính là 1 tháng lương cơ sở
 • Nếu thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 24 tháng, số tiền được tính là 2 tháng lương cơ sở

Ví dụ: Nếu người lao động có thời gian làm việc là 16 tháng với lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và mức đóng bảo hiểm là 8%, thì số tiền bảo hiểm xã hội được thanh toán khi nghỉ việc là:

 • Số tiền bảo hiểm xã hội = (16/12) 2 1.490.000 đồng * 8% = 3.152.000 đồng

Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội cho người tự kinh doanh

Người tự kinh doanh cũng phải đóng bảo hiểm xã hội, tuy nhiên cách tính bảo hiểm này khác với người lao động.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Người tự kinh doanh, bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
 • Các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất và nông nghiệp

Mức đóng bảo hiểm

Mức đóng bảo hiểm cho người tự kinh doanh được tính dựa trên mức thu nhập hàng tháng của họ. Cụ thể:

 • Nếu thu nhập hàng tháng <= 2.220.000 đồng: đóng bảo hiểm tối thiểu là 704.000 đồng/năm
 • Nếu thu nhập hàng tháng > 2.220.000 đồng: đóng bảo hiểm với tỷ lệ 32% trên thu nhập theo quy định

Ví dụ: Nếu người tự kinh doanh có thu nhập hàng tháng là 5.000.000 đồng, thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội sẽ là:

 • Bảo hiểm xã hội = 5.000.000 đồng * 32% = 1.600.000 đồng/năm

Bảo hiểm xã hội trong trường hợp thôi việc sớm

Trong trường hợp người lao động bị sa thải hoặc thôi việc sớm, họ sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thời gian tính bảo hiểm

Thời gian tính bảo hiểm được tính từ ngày bắt đầu làm việc đến ngày thôi việc. Trong trường hợp người lao động thôi việc sớm, thời gian tính bảo hiểm có thể bị giảm xuống.

Tính số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm được tính dựa trên mức lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm của người lao động. Cụ thể:

 • Nếu thời gian đóng bảo hiểm >= 6 tháng: số tiền được tính là số tiền bảo hiểm đóng trong 1 năm (12 tháng) nhân với số tháng đã đóng bảo hiểm chia cho 12
 • Nếu thời gian đóng bảo hiểm < 6 tháng: số tiền được tính là số tiền bảo hiểm đóng trong thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm

Ví dụ: Nếu người lao động được đóng bảo hiểm xã hội trong 10 tháng với lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và mức đóng bảo hiểm là 8%, thì số tiền bảo hiểm xã hội được thanh toán khi thôi việc sớm là:

 • Số tiền bảo hiểm xã hội = (10/12) 1.490.000 đồng 8% = 990.000 đồng

Tính bảo hiểm xã hội cho người làm việc có thời hạn

Người làm việc có thời hạn cũng phải đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian tính bảo hiểm

Thời gian tính bảo hiểm được tính từ ngày bắt đầu làm việc đến ngày kết thúc hợp đồng lao động.

Tính số tiền bảo hiểm

Sốtiền bảo hiểm được tính dựa trên mức lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm của người lao động. Cụ thể:

 • Nếu thời gian làm việc >= 3 tháng: số tiền được tính là số tiền bảo hiểm đóng trong 1 năm (12 tháng) nhân với số tháng đã đóng bảo hiểm chia cho 12
 • Nếu thời gian làm việc < 3 tháng: số tiền được tính là số tiền bảo hiểm đóng trong thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm.

Ví dụ: Nếu người làm việc có thời hạn làm việc là 6 tháng với lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và mức đóng bảo hiểm là 8%, thì số tiền bảo hiểm xã hội được thanh toán khi kết thúc hợp đồng là:

 • Số tiền bảo hiểm xã hội = (6/12) 1.490.000 đồng 8% = 596.000 đồng

Tổng kết

Trên đây là các thông tin cần biết để tính bảo hiểm xã hội tại Việt Nam. Quy định bảo hiểm xã hội luôn được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với thực tế, do đó bạn cần cập nhật thông tin mới nhất để áp dụng đúng và hiệu quả.

Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ