Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Đăng ngày:

Bên mua bảo hiểm là nhân tố quan trọng nhất trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Được coi là chủ hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có quyền và trách nhiệm đóng phí bảo hiểm theo đúng quy định. Ngoài ra, Bên mua bảo hiểm còn có thể chỉ định và thay đổi thông tin người thụ hưởng, tăng hoặc giảm quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng, hủy bỏ hoặc đáo hạn hợp đồng khi cần thiết.

Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

 

Một trong những quyền lợi quan trọng của Bên mua bảo hiểm là có thể rút tiền từ giá trị tài khoản trong trường hợp hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Đồng thời, Bên mua bảo hiểm cũng là người được ủy quyền yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và nhận tiền đền bù trực tiếp (trừ trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, tiền đền bù sẽ được chuyển cho người thụ hưởng).

Tuy nhiên, Bên mua bảo hiểm không có các quyền lợi bảo vệ cho bản thân (trừ khi mua thêm), nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc đòi quyền lợi và nhận tiền đền bù từ công ty bảo hiểm.

Lưu ý về Bên mua bảo hiểm

  1. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là cá nhân, điều kiện cần thiết là phải có quan hệ thân thích với Người được bảo hiểm (như hôn phối hoặc ruột thịt).
  2. Bên mua bảo hiểm cũng có thể là chủ hợp đồng bảo hiểm chính. Ví dụ:

Người chồng đứng tên mua bảo hiểm cho vợ, anh ấy là người trực tiếp thanh toán phí bảo hiểm và vợ là người được bảo hiểm chính. Con trai của họ sẽ là người thụ hưởng khi có sự kiện xảy ra.

Do đó:

  • Vợ là Người được bảo hiểm, được hưởng các quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm.
  • Chồng là Bên mua bảo hiểm, là người ký kết hợp đồng.
  • Con trai là Người thụ hưởng (người nhận khoản tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm qua đời). Nếu con trai dưới 18 tuổi khi mẹ qua đời, cha – người giám hộ hợp pháp – sẽ nhận số tiền bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm.

Quyền và trách nhiệm của Bên mua bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

1. Quyền của Bên mua bảo hiểm

a. Quyền đóng phí bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền đóng phí bảo hiểm theo đúng quy định trong hợp đồng. Việc đóng phí bảo hiểm sẽ giúp Bên mua bảo hiểm được bảo vệ tài chính khi xảy ra rủi ro.

b. Quyền chỉ định người thụ hưởng

Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo rằng khoản tiền bảo hiểm sẽ được trao cho người mà Bên mua bảo hiểm muốn bảo vệ.

c. Quyền tăng hoặc giảm quyền lợi bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có quyền tăng hoặc giảm quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng. Việc điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của Bên mua bảo hiểm sẽ giúp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của hợp đồng.

2. Trách nhiệm của Bên mua bảo hiểm

a. Trách nhiệm đóng phí bảo hiểm

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm theo đúng thời hạn và số tiền quy định trong hợp đồng. Việc không đóng phí đầy đủ và đúng hạn có thể dẫn đến việc mất quyền lợi bảo hiểm hoặc hủy bỏ hợp đồng.

b. Trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho công ty bảo hiểm khi ký kết hợp đồng. Việc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc mất quyền lợi bảo hiểm hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Các câu hỏi thường gặp về Bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có thể là ai?

Bên mua bảo hiểm có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Trong trường hợp là cá nhân, Bên mua bảo hiểm phải có quan hệ thân thích với Người được bảo hiểm (như hôn phối hoặc ruột thịt). Trong trường hợp là tổ chức, Bên mua bảo hiểm có thể là công ty, tổ chức xã hội, tổ chức tài chính, v.v.

2. Bên mua bảo hiểm có quyền gì trong hợp đồng?

Bên mua bảo hiểm có quyền đóng phí bảo hiểm, chỉ định người thụ hưởng, và tăng hoặc giảm quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng.

3. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm gì trong hợp đồng?

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm đúng hạn và cung cấp thông tin chính xác cho công ty bảo hiểm khi ký kết hợp đồng.

4. Bên mua bảo hiểm có thể rút tiền từ giá trị tài khoản trong trường hợp nào?

Bên mua bảo hiểm có thể rút tiền từ giá trị tài khoản trong trường hợp hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

5. Bên mua bảo hiểm có thể chỉ định người thụ hưởng là ai?

Bên mua bảo hiểm có thể chỉ định người thụ hưởng là bản thân, người thân hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà Bên mua bảo hiểm muốn bảo vệ.

Kết luận

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Bên mua bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của hợp đồng. Bên mua bảo hiểm có quyền và trách nhiệm đóng phí bảo hiểm, chỉ định người thụ hưởng và tăng hoặc giảm quyền lợi bảo hiểm trong hợp đồng. Tuy nhiên, Bên mua bảo hiểm cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đóng phí bảo hiểm đúng hạn để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của hợp đồng. Việc hiểu rõ vai trò và quyền lợi của Bên mua bảo hiểm sẽ giúp bạn có được một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phù hợp và bảo vệ tài chính của mình và gia đình.

Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ