Mức hưởng lương hưu năm 2021

Mức hưởng lương hưu năm 2021?

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, người lao động đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ (làm việc trong điều kiện bình thường) khi nghỉ hưu mà có đủ số năm đóng BHXH thì sẽ được hưởng lương hưu. I. Đối với NLĐ tham gia BHXH […]

Read More

Cách tính lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật BHXH mới nhất năm 2016 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 1. Tỷ lệ hưởng lương hưu: – Về hưu […]

Read More