Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách

Đăng ngày:
(TBTCVN) – Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động; gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thực hiện chi trả lương hưu tại nhà đảm bảo an toàn và kịp thời cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, với sự chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp, công tác tổ chức, thực hiện chính sách của ngành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

88,65% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Ngay từ những ngày đầu năm, BHXH Việt Nam đã chủ động giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố; chỉ đạo BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2021. Đồng thời, tích cực rà soát, đối chiếu dữ liệu được chia sẻ từ Bộ Kế hoạch – Đầu tư và Tổng cục Thuế để khai thác, phát triển người tham gia; tiếp tục phân loại đối tượng tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội, đại lý thu tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia mới. Nhờ đó, hiện tại, số người tham gia BHXH ước đạt 16,23 triệu người (đạt 32,58% lực lượng lao động trong độ tuổi). Trong đó có 14,98 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 1,05 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT đã đạt 86,5 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 88,65% dân số).

Cùng với công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT cũng luôn kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã thực hiện cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2/2021 cho BHXH các tỉnh, thành phố vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2021. Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, với mục tiêu đảm bảo kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH 13 tỉnh, thành phố có diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3, tháng 4/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 3. Đối với khu vực, địa bàn đang bị phong tỏa, xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã tích cực tham mưu với bộ, ngành hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người tham gia BHYT. Theo đó, việc khám chữa bệnh BHYT vẫn được đảm bảo và không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với số lượt người khám chữa bệnh BHYT trên cả nước là 24.710.139 lượt.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính

Theo báo cáo tổng hợp từ BHXH Việt Nam, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT còn khá phổ biến, với tổng số tiền nợ trong cả nước hiện vào khoảng 46.297 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động… vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, cơ quan này sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ BHXH, BHYT trong những tháng tiếp theo.

Từ ngày 1/4/2021, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng trên toàn quốc. Hiện tại, cơ quan BHXH đã sẵn sàng cho việc triển khai mẫu thẻ BHYT mới từ ngày 1/4, thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia khi khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; tích hợp, cung cấp thêm các dịch vụ công của ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ này, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH về việc công bố TTHC được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, tiếp tục cắt giảm từ 27 TTHC xuống còn 25 thủ tục. Đồng thời, hoàn thiện, bổ sung các tính năng, tiện ích mới; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người lao động và người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số; hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ; cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành.

Ngoài ra, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2021; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT…

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến tháng 3/2021, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ BHXH cho 1.564.624 người. Trong đó, số người hưởng hàng tháng là 11.510 người; hưởng BHXH một lần: 110.525 người; hưởng chế độ ốm đau: 1.151.761 người; hưởng chế độ thai sản là 237.050 người… Số người giải quyết hưởng mới bảo hiểm thất nghiệp là 82.137 người.
Mai Lâm
Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ