Bảo hiểm nhân thọ hoạt động như thế nào?

Đăng ngày:

Mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một cách để bảo vệ những người thân yêu của bạn, cung cấp cho họ sự hỗ trợ tài chính mà họ có thể cần sau khi bạn qua đời. Ví dụ, bạn có thể mua bảo hiểm nhân thọ để giúp vợ / chồng bạn trang trải các khoản thanh toán thế chấp hoặc các hóa đơn hàng ngày hoặc có quỹ học vấn cho việc học đại học của con bạn.
Khi mua bảo hiểm nhân thọ , điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động và cách người thụ hưởng của bạn có thể nhận được số tiền từ hợp đồng bảo hiểm của bạn. Điều này có thể giúp chọn một phương án thanh toán phù hợp nhất cho các mục tiêu lập kế hoạch tài chính của bạn.

Bảo hiểm nhân thọ hoạt động như thế nào
Cách thức hoạt động của bảo hiểm nhân thọ
Bài học rút ra
 • Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng giữa chủ hợp đồng và công ty bảo hiểm được thiết kế để chi trả quyền lợi tử vong khi người được bảo hiểm qua đời.
 • Có nhiều loại bảo hiểm nhân thọ từ bảo hiểm có thời hạn đến bảo hiểm trọn đời.
 • Cần liên hệ với công ty bảo hiểm nhân thọ càng sớm càng tốt sau cái chết của người được bảo hiểm thực hiện quy trình yêu cầu bồi thường và thanh toán.
 • Điều quan trọng là phải luôn chỉ định rõ người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cho dù họ là cá nhân hay tổ chức.
 • Có nhiều cách khác nhau mà người thụ hưởng có thể nhận được khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ, bao gồm thanh toán một lần, nhận hàng năm hay nhận khi đáo hạn hợp đồng.
Xem ngay: Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Kiến thức cơ bản về bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là một loại hợp đồng bảo hiểm. Khi bạn mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn đồng ý trả phí bảo hiểm để có các quyền lợi trong phạm vi được bảo hiểm. Nếu bạn qua đời, công ty bảo hiểm nhân thọ có thể chi trả quyền lợi tử vong cho người hoặc những người mà bạn nêu tên là người thụ hưởng hợp đồng.
Một số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể cung cấp cả quyền lợi tử vong và quyền lợi sống. Quyền lợi sống có thể có lợi trong những trường hợp bạn bị bệnh nan y và cần tiền để chi trả cho việc chăm sóc y tế ( nằm viện, phẫu thuật…)

“Một số công ty bảo hiểm nhân thọ đã thiết kế các chính sách cho phép người mua bảo hiểm của họ dựa vào mệnh giá của hợp đồng trong trường hợp mắc bệnh nan y, mãn tính hoặc bệnh lý nghiêm trọng. Các chính sách này cho phép bên mua bảo hiểm trở thành người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chính họ.

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, điều quan trọng là phải xem xét:

 • Bạn cần bao nhiêu bảo hiểm
 • Hợp đồng bảo hiểm trọn đời có thời hạn hay vĩnh viễn có ý nghĩa hơn
 • Những gì bạn sẽ trả cho phí bảo hiểm
 • Những điều khoản và quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm
 • Sự khác biệt giữa các gói bảo hiểm của các công ty bảo hiểm khác nhau

Về số tiền bảo hiểm, viêc tính toán số tiền bảo hiểm nhân thọ có thể hữu ích trong việc lựa chọn quyền lợi tử vong. Bảo hiểm nhân thọ cho bạn trong một thời hạn nhất định trong khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn bảo hiểm cho bạn suốt đời miễn là phí bảo hiểm được thanh toán. Giữa hai loại, bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn có xu hướng rẻ hơn, nhưng bảo hiểm nhân thọ vĩnh viễn có thể mang lại những lợi ích như tích lũy giá trị tiền mặt.
Phí bảo hiểm nhân thọ có thể phụ thuộc vào loại hợp đồng, số tiền bảo hiểm tử vong, đối tượng tham gia và sức khỏe tổng thể của bạn. Không có gì lạ khi người tham gia bảo hiểm phải hoàn thành bài kiểm tra y tế như một phần của quy trình trước khi hợp đồng được phát hành.

Thông tin hữu ích: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp cho phép bạn kết hợp bảo hiểm nhân thọ với bảo hiểm chăm sóc dài hạn.

Bảo hiểm nhân thọ bao gồm những gì?

Tùy thuộc vào bảo hiểm nhân thọ bạn mua, quyền lợi tử vong có thể bao gồm nhiều chi phí. Sau khi người bạn đời hoặc vợ / chồng hoặc cha mẹ qua đời, thu nhập hàng năm của họ cũng vậy, vì vậy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể sẽ là “người trụ cột” thay thế để trả các nghĩa vụ tài chính như tiền thuê nhà hoặc chi phí thế chấp , chi phí tang lễ và mai táng, học phí, nợ cá nhân như các khoản vay sinh viên hoặc thẻ tín dụng, và thậm chí, bổ sung thu nhập bị mất, để giúp thanh toán các chi phí hàng ngày, đảm bảo tương lại học vấn cho con.
Tất nhiên, nhiều cá nhân mua bảo hiểm nhân thọ bảo vệ người thụ hưởng của họ trước khó khăn tài chính.
Bạn có thể mua một hợp đồng bảo hiểm để để lại tài sản thừa kế cho con cái , một thành viên gia đình lớn hoặc một tổ chức phi lợi nhuận. Một số chính sách, chẳng hạn như bảo hiểm nhân thọ toàn bộ hoặc liên kết chung, cho phép bạn truy cập vào quỹ bảo hiểm nhân thọ của mình khi bạn còn sống. Bạn có thể vay theo chính sách của mình miễn là bạn tiếp tục đóng phí bảo hiểm để mua nhà hoặc học đại học cho con cái của bạn. Trong khi bạn có nguy cơ giảm quyền lợi tử vong, nếu bạn không có khả năng trả lại khoản vay, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này có thể hữu ích.

Bản thân chính sách này thường bao gồm các nguyên nhân tử vong và giết người tự nhiên và ngẫu nhiên. Trong một số trường hợp, nó bao gồm việc tự sát, mặc dù việc nghiên cứu chính sách bạn muốn mua là điều khôn ngoan. Có thể có các điều kiện kèm theo phải được đáp ứng trước khi người thụ hưởng nhận trợ cấp tử tuất trong một số trường hợp.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn so với Bảo hiểm nhân thọ trọn đời

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cung cấp bảo hiểm trong một khoảng thời gian nhất định, thường là trong các hợp đồng từ 15 đến 20 năm hoặc 30 năm, mặc dù các mốc thời gian có thể khác nhau, tùy thuộc vào công ty bảo hiểm. Quyền lợi tử vong có kỳ hạn không được thanh toán sau khi thời hạn của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ kết thúc, ngay cả khi tất cả phí bảo hiểm đã được thực hiện. Tuy nhiên, phí bảo hiểm của các hợp đồng nhân thọ có kỳ hạn thường phải chăng so với bảo hiểm nhân thọ trọn đời.
Thời hạn sống có thể hữu ích nếu bạn muốn bảo hiểm trong những năm làm việc chính hoặc khi con bạn còn nhỏ để cung cấp một số bảo vệ tài chính cho người bạn đời, vợ / chồng hoặc con cái của bạn. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn không có giá trị tiền mặt, và bạn không thể vay tiền đối với quyền lợi tử vong của mình. Một số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn có thể được chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm toàn phần hoặc toàn bộ nhân thọ hoặc gia hạn, nhưng phí bảo hiểm sẽ cao hơn nhiều so với giá gốc.
Có hai loại bảo hiểm nhân thọ trọn đời và bảo hiểm liên kết chung. Tất cả bảo hiểm nhân thọ trọn đời đều kết hợp quyền lợi tử kỳ với tài khoản giá trị tiền mặt. Bảo hiểm nhân thọ trọn đời cho phép người được bảo hiểm vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn. Nếu bạn không trả lại, người thụ hưởng của bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán nhỏ hơn. Một số chính sách trả cổ tức trên thu nhập, có thể được sử dụng để trả phí bảo hiểm cao hơn nhiều so với bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn.
Cả bảo hiểm nhân thọ trọn đời và bảo hiểm liên kết chung đều bảo hiểm cho bạn cho đến khi bạn chết trừ khi bạn ngừng đóng phí bảo hiểm, nhưng quyền lợi tử vong của bạn sẽ giảm khi bạn vay từ nó.

Bảo hiểm nhân thọ có giá bao nhiêu?

Chi phí của bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào một số yếu tố, trong số đó, loại bảo hiểm bạn mua, công ty bảo hiểm bán hợp đồng bảo hiểm và sức khỏe tổng thể, sức khỏe và tiền sử gia đình của bạn, trong một số trường hợp. Ví dụ: nếu bạn mua hợp đồng nhân thọ có thời hạn 20 năm và bạn là một người trưởng thành khỏe mạnh, bạn có thể trả ít nhất là 1 triệu đồng một tháng cho khoản trợ cấp tử vong trị 1 tỷ đồng. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn ít tốn kém hơn so với bảo hiểm toàn bộ hoặc toàn bộ nhân thọ, và tất cả các bảo hiểm sẽ đắt hơn khi bạn lớn lên.
Bảo hiểm nhân thọ trọn đời hoặc bảo hiểm liên kết chung đắt hơn đáng kể, tùy thuộc vào độ tuổi, hồ sơ sức khỏe và số tiền bảo hiểm tử vong của bạn.

Chọn người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ

Là một phần của quy trình khi mua bảo hiểm nhân thọ, bạn cần chỉ định một hoặc nhiều người thụ hưởng. Đây là người bạn muốn nhận trợ cấp tử tuất từ ​​hợp đồng bảo hiểm của bạn khi bạn qua đời. Người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ có thể là:

 • Vợ hoặc chồng
 • Cha mẹ
 • Anh em ruột
 • Người trưởng thành
 • Đối tác kinh doanh
 • Tổ chức từ thiện
 • Người được tin tưởng

Bạn có thể chọn chỉ định cho một người thụ hưởng duy nhất hoặc một người thụ hưởng chính và một hoặc nhiều người thụ hưởng ngẫu nhiên. Một thụ hưởng ngẫu nhiên sẽ nhận được quyền lợi tử vong từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn nếu người thụ hưởng chính qua đời.
Trẻ em vị thành niên không được coi là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Nộp đơn giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi tử vong không được tự động thanh toán từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Người thụ hưởng trước tiên phải nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm nhân thọ. Tùy thuộc vào chính sách của công ty bảo hiểm, việc này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc có thể yêu cầu nộp đơn yêu cầu bồi thường trên giấy. Bất kể bạn nộp đơn như thế nào, công ty thường yêu cầu thủ tục giấy tờ và bằng chứng hỗ trợ để xử lý yêu cầu và thanh toán.
Người thụ hưởng của bạn có thể được yêu cầu cung cấp một bản sao của chính sách, cùng với biểu mẫu yêu cầu bồi thường. Họ cũng phải nộp một bản sao có chứng thực của giấy chứng tử, thông qua quận hoặc thành phố hoặc thông qua bệnh viện hoặc viện dưỡng lão nơi người được bảo hiểm đã chết.
chính sách thuộc sở hữu của hủy hoặc quỹ tín thác phải đảm bảo rằng công ty bảo hiểm có một bản sao của tài liệu ủy thác xác định chủ sở hữu và người thụ hưởng.

Quan trọng: Không có thời hạn quy định về thời gian bạn phải nộp đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ nhưng bạn làm như vậy càng sớm thì càng tốt.

Khi nào phúc lợi được trả?

Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ thường được chi trả khi bên được bảo hiểm tử vong. Người thụ hưởng nộp đơn yêu cầu bảo hiểm tử vong với công ty bảo hiểm bằng cách nộp bản sao có chứng thực của giấy chứng tử. Nhiều công ty bảo hiểm cho phép 30 ngày để xem xét yêu cầu bồi thường, sau đó họ có thể thanh toán, từ chối hoặc yêu cầu thêm thông tin. Nếu một công ty từ chối yêu cầu của bạn, nó thường cung cấp một lý do tại sao.
Hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ thanh toán trong vòng 30 đến 60 ngày kể từ ngày yêu cầu bồi thường.

Thanh toán chậm trễ

Có một số trường hợp có thể xảy ra dẫn đến việc chậm thanh toán. Người thụ hưởng có thể phải đối mặt với sự chậm trễ từ sáu đến 12 tháng nếu người được bảo hiểm tử vong trong vòng hai năm đầu tiên kể từ khi ban hành hợp đồng bảo hiểm. Lý do: điều khoản về khả năng tranh chấp kéo dài từ một đến hai năm.
Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm đều có điều khoản này để tránh sự gian lận và trục lợi trong bảo hiểm: Hầu hết các chính sách cũng có điều khoản tự sát cho phép công ty từ chối quyền lợi nếu người được bảo hiểm chết do tự sát trong hai năm đầu tiên của hợp đồng.

Các khoản thanh toán cũng có thể bị trì hoãn khi án mạng được ghi trong giấy chứng tử của người được bảo hiểm. Trong trường hợp này, đại diện yêu cầu bồi thường có thể liên lạc với cơ quan giám định được chỉ định trong vụ án để loại trừ người thụ hưởng là nghi phạm. Việc thanh toán được giữ cho đến khi rõ ràng bất kỳ nghi ngờ nào về việc người thụ hưởng có liên quan đến cái chết của người được bảo hiểm. Nếu có các khoản phí, công ty bảo hiểm có thể giữ lại khoản thanh toán cho đến khi khoản phí được giảm hoặc người thụ hưởng được tha tội.
Sự chậm trễ trong việc thanh toán cũng có thể phát sinh nếu:

 • Bên được bảo hiểm chết trong quá trình hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như lái xe vi phạm luật giao thông ( đua xe, uống rượu bia khi lái xe, sử dụng quá nồng độ cồn cho phép…)
 • Bên được bảo hiểm khai báo hồ sơ bảo hiểm không trung thực.
 • Người được bảo hiểm không khai báo đúng về tính hình sức khỏe và bệnh tật khi làm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
 • Các công ty bảo hiểm có thể trì hoãn việc thanh toán từ sáu đến 12 tháng nếu bên được bảo hiểm chết trong vòng hai năm đầu tiên của hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn hoạt động như thế nào?

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn thường là loại bảo hiểm dễ mua nhất. Tùy thuộc vào loại chính sách, bạn có thể cần hoặc không cần khám sức khỏe và hợp đồng này sẽ kéo dài trong một số năm theo thỏa thuận, thường là thời hạn 20 hoặc 30 năm. Bạn trả phí bảo hiểm hàng tháng cho quyền lợi tử vong của mình, và nếu bạn chết trước khi hết thời hạn, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền cho người thụ hưởng của bạn. Nếu hợp đồng hết thời hạn thì hợp đồng sẽ chấm dứt và không còn hiệu lực.

Bảo hiểm trọn đời hoạt động như thế nào?

Không giống như hợp đồng có thời hạn, bảo hiểm trọn đời là hình thức bảo hiểm vĩnh viễn, cho phép bảo hiểm quyền lợi tử vong cố định trong suốt cuộc đời của chủ hợp đồng. Phí bảo hiểm nhân thọ cho bảo hiểm trọn đời cao hơn mức bạn phải trả cho một hợp đồng nhân thọ có kỳ hạn. Tài khoản trọn đời chứa một tài khoản có giá trị tiền mặt, có thể tích lũy dưới dạng tiền lãi tích lũy theo tỷ lệ lãi suất cam kết hoặc lãi suất không cam kết.
Bạn có thể vay theo hợp đồng trọn đời của mình, nhưng lợi ích đóng vai trò là tài sản thế chấp, vì vậy lợi ích của bạn sẽ giảm đi nếu bạn không trả lại. Nếu bạn không trả phí bảo hiểm hoặc khoản vay lại, hợp đồng của bạn sẽ bị hủy bỏ. Bất kỳ khoản tiền nào bạn đã vay đều có thể được coi là thu nhập và phải chịu thuế.

Bảo hiểm liên kết chung hoạt động như thế nào?

Bảo hiểm liên kết chung, cũng giống như trọn đời, là một hình thức khác của bảo hiểm nhân thọ trọn đời. Các chính sách này cung cấp quyền lợi tử vong và một tài khoản giá trị tiền mặt. Bảo hiểm liên kết chung sẽ ở lại với bạn cho đến khi kết thúc nếu bạn đóng phí bảo hiểm hàng tháng. Có ba loại bảo hiểm nhân thọ chung⁠ — thay đổi, bảo đảm và linh hoạt— nhưng với cả ba loại bảo hiểm này, bạn có thể linh hoạt (không giống như các chính sách khác) để thay đổi quyền lợi tử vong hoặc giảm phí bảo hiểm của mình. Thu nhập từ tài khoản giá trị tiền mặt của bạn có thể giúp thanh toán phí bảo hiểm trên tài khoản của bạn.

Bạn có thể nhận được bảo hiểm nhân thọ với tiền sử sức khỏe không tốt không?

Nếu bạn có sẵn các tiền sử sức khỏe không tốt,có thể bạn có bị công ty bảo hiểm từ chối tham gia. Trong một số trường hợp, các công ty bảo hiểm vẫn có thể chấp thuận ( có điều kiện loại trừ). Điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ tình trạng sức khỏe của bạn tại thời điểm tham gia.

Mất bao lâu để bạn nhận được thanh toán?

Bảo hiểm nhân thọ sẽ thanh toán cho quyền lợi tử vong của người được bảo hiểm ngay khi nó có hiệu lực. Một số trường hợp công ty có thể thanh toán một phần nếu người được bảo hiểm tử vong trong trường hợp đã nộp phí bảo hiểm nhưng hợp đồng vẫn đang trong thời gian xem xét và chờ được chấp thuận. Lưu ý, một số quyền lợi tử vong hoặc bệnh lý nghiêm trọng thì cần phải có thời gian chờ theo quy định đã được nêu rõ trong điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
Kết luận:
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mang lại cho chủ hợp đồng bảo hiểm và những người thân yêu an tâm rằng có thể tránh được những khó khăn tài chính trong trường hợp một người qua đời. Hiểu được quy trình hoạt động như thế nào, từ mua bảo hiểm nhân thọ đến nộp đơn yêu cầu bồi thường cho đến nhận khoản thanh toán, có thể giúp bạn tiến hành kế hoạch mua bảo hiểm một cách tự tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ