6 Yếu tố để xác định nhu cầu bảo hiểm nhân thọ

Đăng ngày:

Nhu cầu bảo hiểm là gì?

Nhu cầu bảo hiểm là khoản tiền cần có để đảm bảo nhu cầu tài chính cho người phụ thuộc trong trường hợp rủi ro xảy đến với người được bảo hiểm như chi trả khoản nợ vay hiện có, chi phí sinh hoạt cho người phụ thuộc, chi phí giáo dục cho con đến tuổi trưởng thành.

Tại sao cần tính toán nhu cầu bảo hiểm

Việc tính toán nhu cầu bảo hiểm giúp nhận ra được tầm quan trọng của bảo hiểm, đặc biệt nếu bạn còn đang không rõ mua bảo hiểm để làm gì hoặc bảo hiểm có thể giúp bạn làm gì ?

Tổng nợ phải trả

Tổng nợ phãi trả là tổng các khoản nợ vay hiện có, như vay ngân hàng, dư nợ thẻ tín dụng, vay mua nhà trả góp mà trong trường hợp xảy ra rủi ro mất đi nguồn thu nhập nhưng những khoản nợ này vẫn bắt buộc phải được hoàn trả đúng hạn

Chi phí cho những trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp rủi ro, những chi phí khẩn cấp được coi là những chi phí bắt buộc phải chi như chi phí điều trị y tế, chi phí mai táng…

Chi phí sinh hoạt cho người phụ thuộc:

Đối với người độc thân, người phụ thuộc có thể chỉ là cha, mẹ không còn lao động. Đối với người lập gia đình, người phụ thuộc không chỉ là cha mẹ mà còn có con cái. Người phụ thuộc hoàn toàn cần dựa vào trợ cấp tài chính cho những sinh hoạt hàng ngày

Chi phí giáo dục cho con:

Chi phí giáo dục cho con là khoản chi phí cần để duy trì việc học của con đến khi trưởng thành. Trong trường hợp rủi ro phát sinh, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng, nếu không có nguồn tài chính dự phòng, hoặc nguồn tài chính chi trả bởi bảo hiểm, việc học hành của con cái sẽ bị gián đoạn.

Tổng tài sản và giá trị bảo hiểm hiện có:

Đây là những tài sản có khả năng chuyển sang tiền mặt để đảm bảo cho những chi phí tài chính nói trên. Tài sản này không nên bao gồm bất động sản nhà cửa đang sử dụng. Giá trị bảo hiểm hiện có là quyền lợi được hưởng trong trường hợp xảy ra rủi ro được quy sang tiền mặt.

Giá trị bảo hiểm cần có:

Đây chính là khoản giá trị bảo hiểm bạn cần có để đảm bảo tài chính cho người phụ thuộc trong trường hợp rủi ro. Hãy liên hệ tư vấn để được tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bạn nên xem thêm một số bài viết hữu ích khác:

Tham khảo gói BH Mini chỉ 6tr/năm
Nộp hồ sơ trực tuyến Đóng phí bảo hiểm Đăng ký mua bảo hiểm Mẫu đơn thông dụng Liên hệ